EAN 2011
Registrovat 

Pro zaslání abstraktu se prosím registrujte.

Přihlášení pro již registrované uživatele.

Motto konference: Bloudí v kruhu ten, kdo neexperimentuje hledáním nových cest.

Cílem konference je poznání současného stavu, výměna zkušeností, navázání a upevnění vzájemných vztahů pracovníků škol, podniků a vědeckých a výzkumných institucí z oblasti experimentální analýzy napětí a numerického modelování v mechanice.

Jednacím jazykem konference je angličtina, simultánní překlad nebude zajištěn.