Kontakt

Ing. Jitka Havlínová
(platby)
ČSM, Dolejškova 5,
182 00 Praha 8
tel.: +420 266 053 045
e-mail: csm@csm.cz
Ing. Marta Špačková
(pro formální záležitosti – přihlášky)
FS ČVUT v Praze, Technická 4,
166 07 Praha 6
tel.: +420 224 355 008
e-mail: marta.spackova@fs.cvut.cz
Ing. Karel Doubrava, Ph.D.
(konferenční příspěvky)
FS ČVUT v Praze, Technická 4,
166 07 Praha 6
tel.: +420 224 352 525
e-mail: karel.doubrava@fs.cvut.cz