Programový výbor konference

Předseda

Členové

 • doc. Ing. Nikolaj Ganev, CSc. (FJFI ČVUT Praha)
 • prof. Ing. Stanislav Holý, CSc. (FS ČVUT Praha)
 • prof. Ing. Josef Jíra, CSc. (FD ČVUT Praha)
 • prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. (SLO UP a FZÚ AV ČR, Olomouc)
 • Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. FSI VUT Brno
 • Ing. Aleš Lufinka, Ph.D. (FS TU v Liberci)
 • prof. Ing. Pavel Macura, DrSc. (FS VŠB-TU Ostrava)
 • Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. FSI VUT Brno
 • prof. Ing. František Plánička, CSc. (FAV ZČU Plzeň)
 • Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. (SjF TU Košice)
 • Ing. Jaroslav Václavík VZÚ Plzeň

Organizační výbor konference

Předseda

Členové

 • Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
 • Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D.
 • doc. Ing. Matěj Daniel, Ph.D.
 • Ing. Radek Sedláček, Ph.D.
 • Ing. Viktor Kulíšek
 • Ing. Aleš Hodr
 • Ing. Josef Jurenka
 • Ing. Zdeněk Padovec
 • Ing. Lukáš Jiran

Sekretariát konference

Ing. Jitka Havlínová
(platby)
ČSM, Dolejškova 5,
182 00 Praha 8
tel.: +420 266 053 045
e-mail: csm@csm.cz
Ing. Marta Špačková
(pro formální záležitosti – přihlášky)
FS ČVUT v Praze, Technická 4,
166 07 Praha 6
tel.: +420 224 355 008
e-mail: marta.spackova@fs.cvut.cz