Příspěvky

Pro vytvoření svého příspěvku využijte vzorový soubor MS Word 2010 zde, nebo postupujte dle pokynů uvedených zde - PDF nebo pdfTeX. Autor je povinen odeslat svůj příspěvek nejpozději do 13. 4. 2012 ve formátu PDF a v kvalitě Camera-ready.

Příspěvky musí být napsány v anglickém jazyce a rozsah příspěvku je 4, 6 nebo 8 stran. Příspěvky budou recenzovány a při nesplnění pokynů pro autory budou vráceny k přepracování, případně nebudou přijaty k publikaci. Odeslání příspěvků je možné pouze přes online formulář.

Pořadatelé budou usilovat o zařazení sborníku konference EAN 2012 do Thomsonovy databáze ISI Proceedings.

Soutěž o nejlepší příspěvek
autora do 35 let.

Podmínky:
Hlavní autor je mladší 35 let a osobně přednese příspěvek na konferenci EAN 2012. Zájemci o soutěž musí zaškrtnout tuto možnost v registračním formuláři.

Odeslání abstraktu a příspěvku

Možné až po zaregistrování a přihlášení.